top of page

Gabinet Psychoterapeutyczny

Miejsce Mocy

Miejsce Mocy założyłam dla siebie i dla Innych. To miejsce przyjazne dla rozwoju i szukania własnej ścieżki życiowej. Ono jest niezwykłe poprzez Osoby, które się w nim spotykają, poprzez doświadczenia, które wnoszą i poprzez moc i siłę, którą czerpiemy z dzielenia się nimi. Ta moc pozwala nam zmieniać się, odnajdywać, szukać i gubić. Moc przemiany ciała, serca i umysłu manifestuje się radośniejszym i pełniejszym życiem na codzień.

 

Zdradzę Wam tajemnicę: miejsca mocy są znane ludziom od tysięcy lat, bo są to miejsca spotkań, wspólnego bycia tu i teraz w sposób uważny, zaangażowany, z szacunkiem i otwartością.

    

Zapraszam Cię do udziału w tworzeniu swojego Miejsca Mocy...

About

O mnie

     Jestem psycholożką pracującą od 20 lat terapeutycznie, interwencyjnie i warsztatowo z osobami dorosłymi a od 2005 roku prowadzę prywatny gabinet “Miejsce Mocy”.

 

  Współpracowałam / współpracuję z Dojrzewalnią Róż, Klasą Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Rozmawialnią, Instytutem Neurologii i Psychiatrii, Fundacją Etoh przy prowadzeniu wykładów i warsztatów dotyczących psychologii społecznej i klinicznej, relacji interpersonalnych, kryzysów osobistych, zmian życiowych oraz rozwoju osobistego.

 

Ukończyłam Gender Studies na UW, program edukacyjno-treningowy “Pomost” Polskiego Towarzystwa Psychologii Transpersonalnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia oraz roczne Studium Psychologicznej Pracy z Grupami i Organizacjami: “Taniec z Olbrzymem” w Ośrodku “Poza Centrum” Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.

 

Obecnie szkolę się w metodzie pracy z ciałem uwalniającej napięcia i stresy - ćwiczenia TRE. W 2014 roku uzyskałam międzynarodowy certyfikat praktyka TRE poziom I. 

Poznaję także metody terapii ericksonowskiej: indywidualnej, z parami i rodzinami.

W psychoterapii dążę do partnerstwa i zwaracam uwagę na relację z osobą  

szukającą pomocy. Pracuję głównie w duchu terapii humanistycznej, interpersonalnej i ericksonowskiej, chociaż korzystam ze wszystkiego, czego nauczyłam się w trakcie swojej dwudziestoletniejstoletniej praktyki.

 

Ważne jest dla mnie, by spotkać osobę  w jej indywidualnym świecie. Bez oceniania a ze zrozumieniem i empatią.

Każde autentyczne spotkanie jest niepowatarzalne i niesie ze sobą moc przemiany.

W ramach Miejsca Mocy prowadzę:

konsultacje on-line

w zaistniałej sytuacji epidemii koronawirusa oferuję kryzysowe konsultacje on-line (Skype, WhatsApp, Viber) dla każdego kto potrzebuje wsparcia.

konsultacje “tu i teraz”

mają pokazać osobie, gdzie jest relacyjnie, zawodowo, rodzinnie,  zdrowotnie, rozwojowo i ustalić, czy to jej odpowiada  - jeżeli tak, to nazwać mocne strony i je wzmacniać. A jeżeli nie odpowiada, to opracować plan zmian (tych realnych) i poszukać sojuszników w ich urzeczywistnieniu; spotkania trwają kilka miesięcy

pogotowie kryzysowe

to wsparcie i pomoc w sytuacjach nagłych i stresujących, którym towarzyszą intensywne emocje lub zamrożenie

psychoterapię długoterminową

cotygodniowe spotkania długoterminowe (minimum rok), których celem jest uzdrowienie traumatycznych doświadczeń z przeszłości. To także rozpoznanie swojego schematu realcji i reagowania na różne wydarzenia, by wypracować zmiany zgodne ze świadomymi oczekiwaniami osoby w terapii. I co najważniejsze celm terapii jest przywrócenie ekspresji wszystkich uczuć, tak by doświadczać radości z bycia sobą, bycia w ciele i bycia z drugim człowiekim

poradnictwo

dotyczy problemów i trudności zgłaszanych przez osobę oraz mojego wsparcia w wypracowywaniu przez nią rozwiązania; spotkania trwają kilka miesięcy

terapię par /małżeństw

spotkania dwojga ludzi żyjących ze sobą w miłosnej realcji; celem spotkań może być chęć rozwiązania trudnych spraw albo konfliktu, lepsze rozumienie siebie, poprawa komunikacji, rozmowa o potrzebach obydwu stron, czy podjęcie decyzji co dalej z nami? Albo wsparcie w ciężkim dla pary / małżeństwa momencie  - takim jak: choroba jednego z partnerów, choroba dziecka, śmierć kogoś z rodziny). Spotkania odbywają się regularnie co tydzień, lub dwa przez kilka do kilkanastu miesięcy.

Formy:

spotkanie indywidualne trwa 50 minut i kosztuje 200 zł.

Istnieje możliwość spotkania w Twoim domu, szpitalu (dojeżdżam w obrębie Warszawy)

spotkanie trwa 60 minut i kosztuje 350 zł;

 

indywidualne porady psychologiczne on-line dla osób dorosłych

sesja 50 minutowa kosztuje 200 zł.

Istnieje możliwość płatności w euro: 50 minut - 50 €.

 

terapia par / małżeństw -  sesja trwa 75 minut i kosztuje 300 zł.

bottom of page